Kalite Sistemi

 

 

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız;

Ofis Mobilyaları ve Ofis Koltukları üreticisi Bürotime olarak; vizyon, misyon, etik politikamız ve iş etiği kurallarımız doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gereklere uygun hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı, dünya çapında etkin, güvenilir, sürekli kendisini yenileyen bir marka olmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

• Müşteri odaklı olup, müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı,
• Güvenli çalışma ortamı oluşturmaya  ve gerekli önlemleri almaya  yönelik sistemler geliştirmeyi,
• Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı,
• Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün / proseslerimizde tasarım ve geliştirmeler yapmayı,
• Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
• Yasal kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı,
• Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001 ve TS 18001 standartları gereklerine uygun Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.